top of page

ETHISCHE CODE

De volgende Ethische Code en Normen zijn ontwikkeld voor de begeleiding van de praktijk van energetische en holistische beoefening van Healing Touch.

DEFINITIE:
Healing Touch is een op energie gebaseerde therapeutische benadering voor gezondheid en healing, waarbij behandelaars hun handen gebruiken om evenwicht te reguleren voor het fysieke, mentale, emotionele en spirituele welzijn van hun cliënten.

DOEL:
Het doel van Healing Touch is het herstellen van harmonie en evenwicht en het in evenwicht brengen van het energiesysteem, om het zelfhelend vermogen van de cliënt te bevorderen.

 

 1. Omvang van de Praktijk: Healing Touch behandelaars integreren de kwalificaties binnen het toepassingsgebied van hun achtergrond en hun praktijk. Deze achtergrond wordt op een passende manier aan de cliënt kenbaar gemaakt, overeenkomstig de richtlijnen van reikwijdte van de Healing Touch International Praktijkcode verklaring.
   

 2. Gemeenschappelijke Zorg: Healing Touch is een holistische therapie die complementair is met de reguliere gezondheidszorg en wordt gebruikt in samenwerking met andere benaderingen van gezondheid en genezing. Healing Touch Therapeuten moeten weten wat de grenzen van hun vakbekwaamheid zijn. Gezondheidskwesties / medische aandoeningen dienen te worden doorverwezen naar beroepsbeoefenaren in de gezondheidszorg. Wanneer nodig, wordt er doorverwezen naar geschikte zorgverleners.
   

 3. Zelf Ontwikkeling: Een Healing Touch behandelaar werkt vanuit de theoretische basiskennis van Healing Touch en toont voortdurend bereidheid om te leren en zichzelf verder te ontwikkelen. Ze integreren zelfzorg om hun eigen fysieke, emotionele, mentale en spirituele welzijn te vergroten.
   

 4. Gelijkheid en acceptatie: De therapeut en de cliënt zijn gelijkwaardige partners in het vermogen van genezing. Eerbied en respect van persoonlijke zelfstandigheid, groei en zelfbeschikking, klanten zullen worden gerespecteerd en gewaardeerd te allen tijde, ongeacht ras, geloof, leeftijd, geslacht, handicap, seksuele geaardheid of gezondheidsconditie. De Healing Touch therapeut respecteert de individuele spirituele overtuigingen en praktijken van de cliënt. Healing Touch bevordert niet een bepaalde overtuiging of geloof.
   

 5. Communicatie en onderwijs: Informatie die aan de cliënt wordt gegeven is aangepast aan de door hun geuite behoefte, context en persoonlijke situatie. De uitleg over de behandeling wordt overgebracht op het niveau van begrip van de cliënt. Healing Touch behandelaars fungeren als een bron voor verder onderwijs en kunnen de zelfzorg van de cliënten ondersteunen.
   

 6. Healing Touch proces: De Healing Touch therapeut verzamelt de nodige gezondheidsinformatie, een energie-evaluatie, en stelt gezamenlijke doelen. Passende interventies worden toegepast, het energiesysteem wordt opnieuw beoordeeld, en feedback van de cliënt wordt verkregen. Dit proces dient als de basis voor het begrijpen van de gezondheidsbehoeften van de cliënt en bevorderen het gevoel van veiligheid van de cliënt.
   

 7. Intentie: Healing Touch wordt alleen aan de cliënt aangeboden met intentie voor zijn of haar hoogste goed. De Healing Touch behandelaar handelt met de verplichting om geen kwaad te doen.
   

 8. Het creëren van een helende omgeving: Healing Touch therapeuten zorgen voor een veilige, gastvrije, ondersteunende en comfortabele omgeving die bevorderlijk is voor healing. De cliënt is bevoegd om feedback te geven, te wijzigen of de sessie op elk moment beëindigen. Veilige en duidelijke professionele grenzen worden gehandhaafd. Toestemming voor aanraking wordt verkregen. Aanraking is niet-seksueel en niet-agressief en respecteert de grenzen van de cliënt. De cliënt is gekleed, behalve bij professionele behandeling bij fysieke of medische ingrepen waarvoor uitkleden noodzakelijk is, in welk geval geschikte draperen wordt verstrekt.
   

 9. Principe van Healing: Healing Touch beoefenaars herkennen en eren het unieke zelfgenezingsproces van elke cliënt. Het individu wordt erkend als een complex wezen, die deel uitmaakt van een sociaal systeem, en interactief is met en wordt ingewerkt door hun interne en externe omgevingen.
   

 10. Geheimhouding: De geheimhouding van de gegevens van de cliënt is te allen tijd gewaarborgd. Resultaten van behandelingen worden gedocumenteerd overeenkomstig de achtergrond en instelling van de behandelaar. Cliënt verslagen zijn gewaarborgd op zodanige wijze dat privacy wordt behouden en aan professionele en wettelijke regelingen wordt voldaan. Cliënt moet vooraf schriftelijke toestemming verlenen omtrent vrijgave van of melding van dossier informatie.
   

 11. Kwaliteitszorg: Healing Touch behandelaars handhaven een streven naar een hoge kwalitatieve standaard van zorg. De behandelaar verkrijgt zo nodig toezicht en overleg van een Certified Healing Touch Practitioner of andere bevoegde professionals.
   

 12. Beroepsverantwoordelijkheid: Healing Touch behandelaars vertegenwoordigen Healing Touch op een professionele manier door het gebruik van gezond verstand, zich te gedragen met integriteit en zich te houden aan deze HTN Ethische Code, Normen & Praktijkstandaard.

bottom of page